Niezmiernie napawa nas dumą fakt, że mówiąc dosłownie, mamy w swoich rękach podpisane kolejne 2 akty notarialne